Tatuowanie

Rejestr Młodych Królików jest już dostępny.

Zwierzęta, które nie posiadają historii rodowodowej (numery nadane rodzicom) nie mogą być rejestrowane w ŁZHZFiDI.

Od dnia 01 kwietnia 2019 roku ulega zmianie system rejestrowania młodych królików. Jest już dostępna książka Rejestr Młodych Królików, w której hodowcy będą mogli samodzielnie dokonywać wpisów numerów lewego i prawego ucha, niezbędnych informacji o zwierzęciu, historii pochodzenia rodziców oraz dziadków.

Niezmienne pozostaje wykonanie tatuażu lewego ucha (litera "E" z numerem nadanym podczas rejestracji hodowli) oraz prawego (numer odpowiadający miesiącowi urodzenia, ostatnia cyfra określająca rok urodzenia, kolejny numer królika od 1 do 99).

Rejestr Młodych Królików zawiera miejsce na dokonanie 126 wpisów. Można prowadzić kilka ras w jednej książce.

Rejestr Młodych Królików jest ważny do zapisania wszystkich pozycji, pod warunkiem wykupienia hologramu na dany rok. (pierwsza i kolejna książka koszt - 30,00 zł, hologram na kolejny rok koszt 25,00 zł plus koszt wysyłki listem poleconym priorytetowym 10,00 zł niezależnie od ilości sztuk. Przy wysyłce wymagana przedpłata na konto bankowe ŁZHZFiDI).

 

Zamawiany nowy Rejestr Młodych Królików zawiera hologram na dany rok.

Na wniosek osób zainteresowanych Rejestr Młodych Królików podlega kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela Sądu Koleżeńskiego.

Rejestr Młodych Królików oraz rodowody wysyła:
Paweł Woźny tel. 605 789 295
Rejestr Młodych Królików oraz rodowody można zakupić bez kosztów wysyłki:
92-104 Łódź, ul. Stokowska 4a (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00)
Sławomir Lewandowski tel. 604 523 512
tatoo

UWAGA OBOWIĄZUJE DO 31 marca 2019!!!

Wysyłając kartę krycia, proszę dołączyć zaadresowaną na siebie kopertę zwrotną wraz z naklejonym znaczkiem pocztowym.

Zgłaszając króliki do rejestracji, prosimy w pierwszej kolejności podawać samce.

Pobierz kartę krycia