Opłaty

Numer konta bankowego:

BGŻ 57 2030 0045 1110 0000 0149 5110


Składka Członkowska za 2017 rok:

  • Członkowie pełnoletni - 120,00 zł
  • Członkowie młodociani - 30,00 zł

Składkę należy opłacić do dnia 31-03-2017.

Dziękujemy za terminowe dokonanie wpłat!

Opłaty za rejestrację królika i wydanie rodowodu:

  • Opłata za rejestr królika - 1,00 zł
  • Opłata za wydany rodowód - 1,00 zł

Wpłaty za 2016 rok należy dokonywać do 31-03-2017.