24 marca 2019 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy wszystkich Członków Łódzkiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza do wzięcia udziału

w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Zebranie odbędzie się 24 marca 2019 roku o godzinie 15:00 (I termin).

Miejsce Zebrania - Sala konferencyjna w "Barze u Marka" 95-030 Rzgów, ul. Grodziska 35.

Program Walnego Zebrania Członków zostanie doręczony listem poleconym

Z A P R A S Z A M Y ! ! !