Ważna informacja dla hodowców ŁZHZFiDI

Jest już dostępny Rejestr Młodych Królików. Szczegóły w zakładce "Tatuowanie"


 

Dziękujemy Czlonkom ŁZHZFiDI za obecność na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym.

 

Z dniem 24 marca 2019 roku uchwałami Walnego Zebrania Członków zostały wprowadzone następujące zmiany:

- został zmieniony skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego (szczegóły w zakładce "Struktura Związku").

- zmieniono system rejestrowania królików. Od dnia 01 kwietnia zostanie wprowadzona Książka Rejestrowa do samodzielnego nadawania numerów królikom (szczegóły w zakładce "Tatuowanie").

- Łódzki Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza wystąpił z funkcji Członka w Polskim Związku Hodowców Królików Rasowych.

- ustalono termin VII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych w Konstantynowie Łódzkim na dni 18 - 20 października 2019 roku.